2018-2019 yılı çalışma stratejileri ve güncellenmiş yeni eğitim programı ile yeni döneme giriş yapılmıştır.
Uzman “İletişim ve Etkili Konuşma” üzerine SASA Etik Kuralları, SASA Departman İçi Çalışma Prensipleri Güncellenmesi ve Dünya Ülkelerine açılma üzerine 2 günlük eğitim ve seminer düzenlenmiştir.