1989'dan Beri Uluslararası Finansın Ulusal Çözüm Ortağı.

Next Level Eskişehir Yolu No:3 Kat:27 Söğütözü / Ankara

Phone

0312 219 19 12 (pbx)

Neden Biz?

  • Global hukukla bütünleşmek, deniz aşırı kıtalara taşımak bilgi ve iş ve transferini sağlamak. Dünyamızın her yerinde ayrım gözetmeksizin her hukuk sistemindeki bağımsız hukuk firmalarıyla çalışarak kalıcı izler oluşturmak
  • Standart, klasik hukuk bürosu modelinden kaçınmak; ve bunun sonucunda ilgi alanlarımız kapsamına giren; müvekkil ve projelerde çalışmak, müşteri hizmetleri konusunda kendi kalıcı izlerimizi inşa etmek
   İlgi alanlarımızla özdeşleşmek, bütünleşmek
  • Müvekkillerimize ve işlerimize “her iş tek iş” – “her müvekkil tek müvekkil” anlayışıyla “derin ilgi göstermek teknolojiyi ve bilişimin tüm imkanlarından sonuna kadar kullanarak ve sürekli değişimi de yakalayarak kaliteli, etkin hukuk hizmeti vermek
  • Ekip üyelerinin ortak amaçları olan, fakat görüş açıları, alt yapıları ve zevkleri farklı olan bireylerin işbirliği içinde tutmak.
  • Sadece hukuk mezunlarını değil her disiplinden mezunlara ekip içinde yer vermek; böylelikle farklı görüş açıları oluşturmak ve müvekkillerimize sağlıklı, farklı bakış açılı, çözüm önerilerini sunma.
 • Hakimiyet

  • Büronun üzerine kurulu bulunduğu çalışma yöntem ve kurallarına sıkı bağlılık.

  Hukuku Ekibi

  • Hukuk hayatında birbirini desteklemenin ve problemleri beraber çözmenin iş hayatında ses getirdiğine inanırız. Bu gerekçeyle bilgi, tecrübe ve parlak fikirlerin transferine önem verilir. Büroda çalışanlarını ‘personel’ olarak değil, herbir çalışan ‘hukuk ekibi’ ‘nin bir üyesi olarak kabul edilir. Büro iç çalışma yapılanması da bunun üzerine inşa edilmiştir. İlgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla yakın işbirliği ve dayanışma içinde ekip çalışmasına önem verilir.

  Saygı

  • Faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil, anlayışlı ve ağırbaşlı davranılması, farklı düşünce ve görüşlere değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilmesidir.

  Değişim ve Gelişim

  • ‘Her gün bir adım ileri bir basamak yukarı’ düsturunu çalışma metotlarına ve büro alt yapılarına uygulamıştır.
  • Değişmeyen tek şeyin değişim olmasından hareketle; çalışma yöntem ve felsefesine değişimin sürekli olması esası getirilmeye çalışılmıştır…

  • Gelişme ve değişimin toplumdan önce hukukta olması gerektiğine inanır. Böylelikle hukuk kuralları toplumdaki gelişmeleri ve değişmeyi tetikler; yada değişimin ve gelişimin hız kazanmasını sağlar. Hukuk kurallarının toplumdaki gelişmelerin önünde bir engel olarak durmasını kabul etmez.
  • Bu mantık silsilesi içinde hukuk büroların da müvekkile önerilecek çözümlerin dar statükocu çözüm içinde değil; yeni içtihat ve yeni yöntem oluşturacak metodlarla emsal çözüm öneriler sunma ilkesidir.

  Kurumsal ve İstikrarlılık

  • Avukatların ölümüyle bilgi ve tecrübe birikiminin de ölmemesi gerekmektedir. Bunların gelecek nesillere aktarılmasının bir şekilde sağlanması verilecek hukuk hizmetlerinin daha kaliteli olması açısından zorunlu olduğuna inanır.
  • İstikrarlılık kaliteli hukuk hizmetinin anahtarıdır.
  • Hukuk bürolarının hedeflerinin gelecek yıllara; hatta yüzyıllara, taşıması için hukuk bürolarının kendi içinde ve dışarıdan organizasyonlarla birlikte örgütlenmelerin olması gerektiğine inanır.
  • Bunun yolunun ise hukuk bürolarının kurumsallaşmasıyla olduğu inancını benimser. Kurumsallaşma istikrarı; istikrar ise, sürekli kendini geliştirmeyi; geliştirme de kaliteli hukuk hizmetini ve hukukun gelişmesi sonucunu doğuracaktır.
  • Hukuk büromuz yukarıda yapılan açıklamaları kurumsallaşma ve istikrar anlamında ilke ve felsefesi olarak benimsemiştir. Hukuk ekibimizin her bir üyesi ve bu yöndeki çalışmaların hiç bitmeyeceğini büro içinde sonradan gelen ekip üyelerine bu mirasın ve nöbetin devir edileceği bilincini istisnasız taşımaktadır.

  Hedeflilik

  • Büronun ilgi alanlarını açıklayan bu ilke uzmanlaşmanın önemini ve büronun faaliyet alanlarının rotasını belirler.
  • Değişen ve gelişen dünya da çok çeşitli alanlar ve sektörler bulunmaktadır. Genel hukuk kurallarının yanında ihtisaslaşma da sürekli çığ gibi büyümekte hatta bu mahkemelerin görev dağılımlarını da çeşitlendirmektedir. Bundan son yoktur. Toplumun ve teknolojinin gelişmesi yeni alanların ortaya çıkmasına ve yeni düzenlemelerin doğmasına neden olmaktadır. Her düzenleme; beraberinde bilgi ve uzmanlığı da getirmektedir…
  • Büromuz iç dinamizmini, belirlediği ilgi alanına göre gerçekleştirmiştir. İlgi alanları ile özdeşleşmeyi hedeflemiştir.

   

  • Müşterilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal firmalardan seçmek ve stratejik iş ortaklığı ilkesi ile çalışmak
  • Ekip üyelerimizi müşterilerimize hizmet verirken bireysel insiyatif ve stil değil kurumsal standartlarla sürekli değişen ve gelişen yöntemlerle hizmetlerimizi sunmak
  • Dünyanın her bölgesinde aynı iş kolundaki kurumlarla stratejik ortaklık yapmak; globalleşmek.
  • Çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kuruluşlar ve tedarikçilerimizle birlikte ilgili tarafları sürekli bilgilendirerek etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızı sürekli geliştirmek ve denetlemek
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
  • Hizmetlerimizi sunarken; bilgi güvenliği, fiili güvenlik, temsil yeteneği, teknoloji, bilişim, insan kaynakları konularında yüksek standartlarda kaliteyi sağlamak
  • Standart Kalite yönetim sistemleri uygulamaları ile sınırlı kalmayarak, kendi alanında kendine özgü yönetim sistemleri oluşturmak ve sürekli iyileştirme ve gelişme anlayışını her alanda benimsemek ve uygulamak.
  • Global hukukla bütünleşmek, deniz aşırı kıtalara bilgi ve iş ve transferini sağlamak
  • Yerel ve global hukuk sistemleri arasındaki farklardan negatif olarak etkilenmeden, mükemmel çözümler sunmak adına dünyanın her bölgesinden hukuk firmaları ile kooperasyon ve iletişim halinde bulunmak
  • Hukuk hizmeti alanında ilgi alanlarımız kapsamına giren projelere danışmanlık yapmak, verdiğimiz hizmet konusunda kalıcı izler bırakarak müvekkil memnuniyeti paralelinde müvekkil ile kurulan ilişkiyi baki kılmak
  • ‘’Her iş tek iş” ve “her müvekkil tek müvekkil” anlayışıyla müvekkile derin ilgi ve alaka göstermek , teknoloji ve bilişimin tüm imkanlarından sonuna kadar faydalanarak etkin hukuk hizmeti vermek
  • Farklı vizyon, beraberinde farklı bakış açıları ve alternatif çözümler elde edebilmek için sadece hukuk alanında değil diğer disiplinlerde de tahsil yapmış bireylere ekip içerisinde yer vermek
  • Sürekli değişim ve gelişimi benimseyerek en üst düzeyde, her daim mükemmeli hedefleyerek öncü ve profesyonel bir tutumla hizmet sunmak
 • Hakimiyet

  • SASA&SASA’ nın üzerine kurulu bulunduğu çalışma yöntem ve kurallarına sıkı bağlılık
   Ekip çalışması
  • SASA&SASA iç çalışma yapılanmasını farklı disiplinlerde eğitim görmüş ekip üyeleri ile kurmak
  • Farklı bakış açısına sahip ekip üyelerinin mükemmel bir çözüm elde edebilmek adına birbirinden farklı fikirlerini bir araya getirerek sonuca ulaşmak
  • Müvekkilin memnuniyetini sağlamak adına ulusal ve ya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde bulunmak
   Değişim, gelişim ve evolüsyon
  • Gelişim ve değişimin toplumdan önce hukukta olması gerektiği bilinci ile yola çıkarak, müvekkile önerilen çözümlerin sınırlı bakış açısı ile değil, yeni içtihat ve yöntem oluşturacak metotlarla emsal çözüm sunmayı ilke edinmek
   Saygı
  • Faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil ve anlayışlı davranmak
  • Farklı bakış açılarına ve çözüm önerilerine saygı duymak
   Kurumsallaşma
  • Kurumsallaşma, kaliteli hukuk hizmeti ve hukukun gelişmesi sonucunu her daim hedeflemek
  • SASA&SASA’ ya duyulan güven ve müvekkil memnuniyetini ön planda tutmak , müvekkilden edinilen bilgilerin tüm ilişkilerde saklanması
  • Müvekkil memnuniyetini karşılayabilmek amacıyla etik değerleri yapıtaşı haline getirmek
  • Manevi değerleri gelecek nesillere taşınacağının bilincini taşımak

  Hedef ve istikrarlılık

  • Başarının istikrar halinde bir anlam kazanacağının bilincinde olmak
  • Gelişen ve değişen dünyayla birlikte ilerlemek, çalışma alanlarının belirlenmesi yolunda daima çaba göstermek, giden yoldan sapmamak

SASA&SASA Hukuk Bürosu

Büromuz İstanbul ve Ankara da olmak üzere iki ayrı bağımsız büro iken 1989 yılında Ankara’da tek büro olarak birleşerek kurulmuştur.

Oluşumundan bu yana benimsedikleri çalışma yöntemlerini de birleştirerek zaman içinde büronun ilke ve standartlarına dönüştürmüşlerdir. Avukat müvekkil ilişkisini ve büro hukuk ekibi üyelerinin çalışma prensiplerini bu ilke ve standartlar üzerine oturtmuşlardır.

İlk yıllarından itibaren ticari risk süreçlerinin yönetimi ve hukuksal işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu alanda 2004 yılında kurumsallaşarak uluslararası finans kuruluşlarının risk öncesi ve sonrası yönetim ve tahsilat işlemlerinde profesyonel yol ve yöntemlerle uluslararası finansın ulusal çözüm ortağı olmuştur.